نکاتی که قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری باید بدان توجه داشت

شناسهٔ خبر: 47674 -
یادداشت

۱_توجه کنید آیا حق طرح شکایت دارید یا خیر؛ هیچ وقت تصمیم نگیرید شکایتی را مطرح کنید که حق با شما نیست هر چند ظاهر امر حقانیت شما را جلوه دهد.

۲_برای ادعای خود باید دلیل داشته باشید، دادگاه ها شکایات و ادعاهایی را پیگیری می کنند که مدلل باشند.

۳_اگر راه مسالمت آمیز برای حل اختلاف خود وجود دارد سراغ مراجع قضایی نروید. بعضی اوقات، افراد پس از طرح شکایت در محاکم به این نتیجه می رسند که از طریق مصالحه یا واسطه کردن افراد دیگر نتایج بهتری می گرفتند.

۴_شکایاتی را مطرح کنید که بتوانید آنرا به اثبات برسانید یا از عهده تبعات آن برآیید.

۵_شکوائیه یا دادخواست خود را درست و کامل مطرح کنید و موضوع شکایت یا دعوی را دقیقا مشخص کنید چون مراجع قضایی روی عناوین ادعا و حتی روی کلماتی که بکار برده اید حساب باز می کنند.

۶_در نسبت دادن عنوان اتهام رعایت انصاف را داشته باشید. بی جهت تهمت سرقت یا خیانت و... زدن به کسی غیر اخلاقی است؛ مگر آنکه دلیلی بر آن داشته باشید.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون