کسب مدال برنز اسدالله عظیمی در پرتاب وزنه پارالمپیک