آخرین دور انتخابات هیات رئیسه شورای فعلی شهر میانه فردا برگزار می شود

شناسهٔ خبر: 47603 -
اخبار میانه
به گزارش قافلان دور چهارم انتخابات هیات رئیسه شورای شهر میانه برای تعیین رئیس، نایب رئیس و دیگر ارکان جدید این شورا فردا چهارشنبه برگزار می شود.

آخرین دور انتخابات داخلی شورای شهر میانه برای تعیین هیات رئیسه فردا برگزار می شود.

به گزارش قافلان دور چهارم انتخابات هیات رئیسه شورای شهر میانه برای تعیین رئیس، نایب رئیس و دیگر ارکان جدید این شورا فردا چهارشنبه برگزار می شود.

پیش بینی می شود با توجه به ترکیب اعضاء و لابی های قبل از جلسه، حیدر رجبی به عنوان چهارمین رئیس این دوره از شورای شهر برگزیده شود.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون