آخرین وضعیت بیماری کووید 19 در شهرهای استان

وضعیت قرمز کرونا در میانه

شناسهٔ خبر: 47392 -
اخبار میانه

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون