میانه درگیر کروناست. مراقب خودمان باشیم

شناسهٔ خبر: 45946 -
یادداشت
متاسفانه فشار برای سانسور اخبار کرونا در میانه به حدی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. روزهای اول که وجود کرونا در کشور را تایید کردند در میانه هم بیمار مشکوکی بستری بود که پزشک معالجش مشکوک به کرونا تشخیص داده بود. با رئیس شبکه بهداشت مصاحبه کردیم. کمتر از 20 دقیقه بعد از انتشار، تلفن پشت تلفن آمد که خبر را همین الان باید حذف کنید. خبر حذف شد و حالا وضعیت شده اینی که می بینیم. آنچه که نباید می شده و آنکسی که نباید می آمد هم آمده و نا خواسته سوغات نحسش را هم آورده و دیگر کنترل مسافر و بستن راهها و غیره فایده ای ندارد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با نام بردن از میانه خبر از درگیر شدن این شهر با بیماری کرونا داد. 

متاسفانه فشار برای سانسور اخبار کرونا در میانه به حدی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست. روزهای اول که وجود کرونا در کشور را تایید کردند در میانه هم بیمار مشکوکی بستری بود که پزشک معالجش مشکوک به کرونا تشخیص داده بود. با رئیس شبکه بهداشت مصاحبه کردیم. کمتر از 20 دقیقه بعد از انتشار، تلفن پشت تلفن آمد که خبر را همین الان باید حذف کنید. خبر حذف شد و حالا وضعیت شده اینی که می بینیم. آنچه که نباید می شده و آنکسی که نباید می آمد هم آمده و نا خواسته سوغات نحسش را هم آورده و دیگر کنترل مسافر و بستن راهها و غیره فایده ای ندارد. 

مردم باید خودشان هوای همدیگر را داشته باشند. 

هر کسی که با علائم خفیف کرونا روبه رو است از خانه بیرون نرود و از ماسک استفاده کند.

دو هفته آتی برای استان بسیار حیاتی است و امیدواریم با رعایت بهداشت این ویروس را کنترل کنیم.

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون