واکنش تعاونی مسکن پادگان میانه به خبر منتشر شده در خصوص زمینهای شهرک نیاوران

جوابیه شرکت تعاونی مسکن تیپ 36 میانه

شناسهٔ خبر: 45348 -
اخبار میانه

جوابیه شرکت تعاونی مسکن تیپ 36 میانه

جناب آقای حسن زاده

باسلام و احترام

پیرو خبر منتشر شده در خصوص زمینهای شهرک نیاوران به استحضار می رساند :

1-مرغوبیت سنجی زمینهای شهرک نیاوران بانظر کارشناس رسمی دادگستری و طبق قرارداد فی مابین  و بر اساس موقعیت قطعه ، تعداد برهای قطعه عرض معابر ، قیمت بازار و چشم انداز  و شمالی و جنوبی بودن قطعه تعیین گردیده و ملاک مرغوبیت سنجی تجاری بودن یا تجاری مسکونی بودن قطعه نبوده است و لذا نمی توان حباب منظور کرد.

2- عرض فضای سبز درخیابان 40متری 3 متر بوده نه 5 متر که بر اساس قانون کلی شهرسازی و اقدام از طرف مالکان  قابلیت تجاری مسکونی را دارند و لذا هیچ مشکلی در این خصوص متصور نیست.

3-احداث و تاسیس این شهرک با رعایت ضوابط  و مقررات و معیارهای شهرسازی و معماری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقلیمی و رعایت حریم های قانونی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و افزایش سرانه مسکن و در راستای توسعه و آبادانی شهرستان میانه صورت گرفته و و تمام فعالیتهای شرکت تعاونی مسکن در همین چهارچوب و منطبق با قانون می باشد.

در پایان به اطلاع عموم خریداران و مالکان پروژه می رساند به منظور کسب اطلاع دقیق از پروژه و ارائه مشاوره های لازم و جلوگیری از سوء استفاده افرادی مانند دلالان و خریداران و فروشندگان امتیازها و فیش های پروژه نیاوران (هیچ فرد یا نماینده ای از تعاونی در این خصوص معرفی نگردیده )صرفا از طریق تعاونی مسکن اقدام نمایند.

                            از طرف هیئت مدیره تعاونی مسکن تیپ36

 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون