باز هم فشار رسانه ای کارساز شد

عقب نشینی شورای شهر از مصوبه حذف کمیسیون تحقیق و تفحص

شناسهٔ خبر: 45164 -
اخبار میانه
بنابه اطلاع خبرنگار قافلان بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این موضوع و حساسیت های پیش آمده، علیلو رئیس جدید شورا دستور لغو مصوبه مربوطه را داده و صورتجلسه ی جدیدی را تنظیم و خارج از شورا و جلسه رسمی به امضای اعضا رسانده است. 

باز هم فشار رسانه ای برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و حفظ قانون، کار ساز شد و شورای اسلامی شهر میانه در یک عقب نشینی آشکار مصوبه شماره 471 مورخ 98/06/16  خود در خصوص تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر را باطل و کمیسیون حذف شده ی تحقیق و تفحص را به جمع کمیسیونهای این شورا اضافه کرد. 

هفته گذشته قافلان با انتشار گزارشی تحت عنوان" شورای شهر میانه به دنبال چه چیز است؟ " و طرح موضوع حذف کمیسیون تحقیق و تفحص در پایگاه اطلاع رسانی قافلان، از حذف غیرقانونی این کمیسیون نظارتی خبر داده و اقدام هیات رئیسه جدید را مغایر با قانون عنوان کرده بود. 

بنابه اطلاع خبرنگار قافلان بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این موضوع و حساسیت های پیش آمده، علیلو رئیس جدید شورا دستور لغو مصوبه مربوطه را داده و صورتجلسه ی جدیدی را تنظیم و خارج از شورا و جلسه رسمی به امضای اعضا رسانده است. 

طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.

متاسفانه ترکیب جدید هیات رئیسه شورای شهر میانه با حذف این کمیسیون ناظر بر اعمال شهردار و مجموعه تحت مدیریتش، ذهنیت بدی در اذهان عمومی ایجاد کرد که خوشبختانه فشار رسانهای بار دیگر کارساز شد و این مصوبه حذف شد.

 

 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون