شورای شهر میانه به دنبال چه چیز است؟

حذف غیر قانونی کمیسیون تحقیق و تفحص در شورای شهر میانه

شناسهٔ خبر: 45155 -
اخبار میانه
حذف کمیسیون تحقیق و تفحص شورا عملاً شایعات مرتبط با همکاری پیمانکاران و رانت خواران در شهرداری قوت گرفته و بیم آن می رود که این اقدام خلاف رئیس و همفکرانش در شورای شهر میانه راه را برای تخلفات متعدد و بدون حساب و کتاب هموار سازد. پرونده هایی که در گذشته کم نبوده اند. (اگر لازم باشد جزئیات پرونده ها منتشر خواهد شد)

حذف کمیسیون تحقیق و تفحص از شورای شهر ضربه ای مهلک به اعتماد عمومی شهروندان میانه ای است و راه را برای تخلفات متعدد در شهرداری و شورای شهر باز می کند. 

به گزارش قافلان؛ رئیس شورای شهر میانه در انتخاب کمیسیون های داخلی شورای شهر در اقدامی عجیب کمیسیون تحقیق و تفحص را از لیست کمیسیون های داخلی این شورا حذف و برخی کمیسیونها از جمله کمیسیون ورزشی را در کمیسیون فرهنگی ادغام کرده است. 

در حالی که یکی از اصلی ترین وظایف شورای شهر رسیدگی به تخلفات احتمالی مدیران شهرداری و تحقیق و تفحص  است، محمود علیلو بدون در نظر گرفتن نقش این کمیسیون در جلوگیری از تخلفات احتمالی، این کمیسیون را از لیست کمیسیونهای داخلی شورا حذف کرده است. 

حذف کمیسیون تحقیق و تفحص شورا عملاً شایعات مرتبط با همکاری پیمانکاران و رانت خواران در شهرداری و برخی اعضای شورای شهر را تقویت کرده و بیم آن می رود که این اقدام خودسرانه رئیس و همفکرانش در شورای شهر میانه راه را برای تخلفات متعدد و بدون حساب و کتاب هموار سازد. پرونده هایی که در گذشته کم نبوده اند و اگر لازم باشد جزئیات پرونده ها منتشر خواهد شد.

به نظر می رسد تقسیم غنایم بعد از پیروزی جناح غالب شورا به نحو احسن انجام یافته و سهم اعضای اقلیت تقریباً نزدیک به صفر است. به طوری که هفت کمیسیون موجود به چهار کمیسیون تقلیل یافته تا هر کدام از چهار عضو اکثریت، رئیس یکی از کمیسیونهای شورای شهر میانه شوند.

ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:

چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می نماید.

دیدگاه ها

پیمان جهانفر
۹۸/۶/۲۱ ۱۴:۲۵

از دیدگاه جامعه‌شناسی نمایندگی مردم در هریک از نهادهای مرتبط با آنها زمانی مفید به فایده واقع خواهد شد که تصمیمات، سیاست‌ها، اعمال و رفتار آنها در جهت رفع نیاز‌های مردم باشد. شورای شهر هم به‌عنوان نهادی که اعضای آن از طریق رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، از این قاعده مستثنی نیست و نمایندگان مردم در این شورا باید در جهت رفع خواسته‌ها و احتیاجات جامعه هدف و مورد حمایت خود گام بردارند. در این راستا اعمالی خلاف عرف و روال معمول و صحیح جامعه از جانب این نمایندگان می‌تواند واکنش‌های سلبی و بعضا تهاجمی را از سمت مردم و رسانه‌ها در مواجهه با آنها بر‌انگیزد.