همزمان با کشتار سگهای کمپ کهریزک تهران

بی وفایی شهرداری میانه با یار وفادار انسانها ادامه دارد

شناسهٔ خبر: 45061 -
اخبار میانه
با جهانی شدن خبر کشتار سگهای کمپ کهریزک تهران و اعتراض حامیان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران، این اقدام شهرداری میانه نیز باعث رنجش دوستداران و حامیان حیوانات در میانه شده است. 

چند روز پیش یکی از حامیان حیوانات میانه ضمن تماس با قافلان، موضوع حمله شبانه عوامل شهرداری میانه به کمپ نگهداری از سگهای ولگرد را مطرح کرد که جای تاسف دارد. همزمانی این اقدام شهرداری میانه با کشتار سگها در کهریزک تهران بوسیله تزریق اسید در قلب این زبان بسته ها باعث شد تا موضوع را دنبال کنم. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که شهرداری کانکس موجود در این کمپ را که تحویل انجمن حمایت از حیوانات میانه شده بود را بدون هماهنگی و اطلاع قبلی با کل وسایل و امکاناتش از محل کمپ خارج و به محل یک پرژه ی دیگر در داخل شهر(ورودی شهرک اندیشه) انتقال داده است. 

طبق اظهارات مسئولین کمپ، هیچ یک از عوامل و مسئولین شهرداری از جمله خود شهردار و اعضای شورای شهر پاسخگوی این اقدام نبوده و مشخص نیست شهرداری میانه با وجود تفاهم نامه و قرارداد تحویل اموال، چرا و بر اساس چه هماهنگی هایی این کانکس  که محل نگهداری وسایل، دارو و غذا برای سگهای کمپ بود را از محل کنده و برده اند. 

با جهانی شدن خبر کشتار سگهای کمپ کهریزک تهران و اعتراض حامیان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران، این اقدام شهرداری میانه نیز باعث رنجش دوستداران و حامیان حیوانات در میانه شده است. 

امید است هر چه زودتر پیگیری دوستان عزیزم در انجمن حمایت از حیوانات نتیجه دهد و این زبان بسته های موجود در کمپ در مضیقه و تنگنا قرار نگیرند.

مطلب مرتبط: بی وفایی شهرداری میانه با یار باوفای انسانها

دیدگاه ها