چشم آقایون و آقازاده هاشون روشن

قرنیه فروشی و کلیه فروشی به میانه رسید

شناسهٔ خبر: 45037 -
اخبار میانه
متاسفانه چند روزی‌ست که شاهد پخش آگهی‌هایی با مضامین فروش اعضای بدن با اولویت‌بندی در سطح شهر هستیم.

متاسفانه چند روزی‌ست که شاهد پخش آگهی‌هایی با مضامین فروش اعضای بدن با اولویت‌بندی در سطح شهر هستیم.

امیدواریم هیچ‌کس در زندگی خود به جایی نرسد که این همشهری رسیده است. باشد که مسئولین امر فکری به حال افراد درمانده بکنند. / عکس: حمید محمدی

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون