با بالا آمدن آب رودخانه قزل اوزن

جاده ترانزیت در خطر تخریب سیل قرار گرفت

شناسهٔ خبر: 44734 -
اخبار میانه
ضمن هشدار به مسئولین مربوطه برای رسیدگی به وضعیت پیش آمده در محدوده حسن بلاغی(بین دو تونل سمت زنجان) توصیه می شود اینگونه اتفاقات از طرف ستاد بحران شهرستان و اداره راه میانه جدی گرفته شود و سریعاً ضمن بررسی، نسبت به انحراف آب و ایجاد سیل بند در مسیل های پرخطر اقدام نمایند.

بارشهای اخیر باعث افزایش حجم آب رودخانه قزل اوزن و در نتیجه بالا آمدن آب این رودخانه شده است. همان طور که در عکس کاملا مشخص است، پیشروی آب رودخانه به سمت جاده به شکل خطرناکی در جریان است و در برخی نواحی کمتر 8 متر مانده که جاده ترانزیت را تخریب کند. 

ضمن هشدار به مسئولین مربوطه برای رسیدگی به وضعیت پیش آمده در محدوده حسن بلاغی(بین دو تونل سمت زنجان) توصیه می شود اینگونه اتفاقات از طرف ستاد بحران شهرستان و اداره راه میانه جدی گرفته شود و سریعاً ضمن بررسی، نسبت به انحراف آب و ایجاد سیل بند در مسیل های پرخطر اقدام نمایند. چه بسا امروز با 2 ساعت کار در این مسیل بتوان جلوی فاجعه ای را گرفت و از خسارت های فراوانی جلوگیری کرد. 

 

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها