عیدِ کله گنجشکی!

شناسهٔ خبر: 44670 -
اخبار میانه
یعنی دیگر قرار نیست مسئولان فکری بکنند و قرار است زور مردم تنها به گلوی خودشان برسد و سُفره ها و سَفَرها را قیچی کنند. آجیل نَخَرَند و انجیر نخُورند!

دوستی نوشته بود؛ اگر قومی را دیدید که به خاطر شکم با دو دست خود بر سِرخودشان می زنند، بدانید دستشان به دهانشان نمی رسد، آن دست ها به حلقوم دزدان و به دامانِ حاکمان نیز نمی رسد.

اکنون در آستانه عید، با اینکه بازار شلوغ است، اما مغازه ها خلوتند و بیشترِ مردم برای تماشای کالاها و قیمت ها، «تماشی» می کنند. برخی از خطیبان نیز مردم را به تغذیه تَک وعده ای و «روزه کله گنجشکی» دعوت می کنند. یعنی دیگر قرار نیست مسئولان فکری بکنند و قرار است زور مردم تنها به گلوی خودشان برسد و سُفره ها و سَفَرها را قیچی کنند. آجیل نَخَرَند و انجیر نخُورند! و چقدر فاجعه بار است که یک کشوری که برای اداره جهان ادعا دارد مردمش برای «نخریدن» و «نخوردن» هم قسم شوند، و مسئولانش پس از چهل سال «وَعده»، اکنون به کم کردنِ وعده غذای مردم رسیده باشند!!

واقعاً عجب نابغه هایی بر این کشور مدیریت کرده و می کنند. در این میانه برخی از سیاسیونی هم که هیچوقت از آرایش انتخاباتی خارج نمی شوند، در وسطِ دعوا نرخ تعیین می کنند. بعضی از آنها همه این مشکلات را به «انتخاب مردم» و برخی دیگر به انتخابی بزرگتر یعنی به«انقلابِ مردم» ربط می دهند. جالب آن است که در هر دو حال، این «مردم» هستند که مقصر شناخته می شوند!!! و خودِ حضراتِ نخبگان و سیاسیون، قبای خود را به راحتی از زیر سؤال بیرون می کشند! 

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها