آذری بخشدار کاغذکنان

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به نوعی کمال و بلوغ انقلاب اسلامی معنی می گردد

شناسهٔ خبر: 44649 -
اخبار میانه
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب در راستای اقداماتی که در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از قبیل تحمیل جنگ نظامی و تحمیل بسیاری از بحرانها در دوره های متوالی داشته اند به نوعی قصد داشته اند از انتشار انقلاب و همچنین اهداف انقلاب اسلامی ممانعت بعمل آورند و در این زمینه اقدامات ناجوانمردانه ای نظیر تحریم اقتصادی ترتیب داده اند.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر با حضور اعضای شورای اداری و با تشکیل ستاد دهه فجر بخش کاغذکنان برگزار شد.

به گزارش قافلان به نقل از روابط عمومی فرمامداری میانه، آذری بخشدار کاغذکنان در این جلسه با بیان اینکه در دهه چهارم و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرارگرفته ایم که به تعبیری کمال و بلوغ انقلاب اسلامی نیز معنی می شود و با توجه به این حساسیت در مورد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید بتوانیم ارزیابی دقیق و مناسبی از عملکرد انقلاب اسلامی به طور عام و عملکرد ادارات به طور خاص داشته باشیم و بتوانیم آنها را به بهترین شکل تبیین نمائیم و با توجه به اهمیت این امر حتی دشمنان انقلاب نیز در این خصوص برنامه ریزی کرده اند که انقلاب اسلامی از اهداف و آرمانهای خود دور شده است و می خواهند این موضوع را به نوعی به جامعه تلقین نمایند.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب در راستای اقداماتی که در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی از قبیل تحمیل جنگ نظامی و تحمیل بسیاری از بحرانها در دوره های متوالی داشته اند به نوعی قصد داشته اند از انتشار انقلاب و همچنین اهداف انقلاب اسلامی ممانعت بعمل آورند و در این زمینه اقدامات ناجوانمردانه ای نظیر تحریم اقتصادی ترتیب داده اند. لذا باید با حساسیت به موضوع و برگزاری هرچه باشکوه تر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در برابر شیطنت ها و کارشکنی دشمنان انقلاب اسلامی واکنش مناسبی از خود نشان دهیم.

دیدگاه ها