حاشیه های یک سفر

خلاصه دستاورد سفر یک روزه اعضاء کمیسیون مجلس شورای اسلامی به شهرستان میانه، در یک عکس!

شناسهٔ خبر: 44646 -
اخبار میانه
آیا این فاصله و گوشه‌گیری، نشانه فروتنی رئیس شبکه بهداشت است و عواید آن برای شهرستان بیشتر؟

خلاصه دستاورد سفر یک روزه اعضاء کمیسیون مجلس شورای اسلامی به شهرستان میانه، در یک عکس!

میهمانان: اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

میزبان: شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه!

فاصله‌ صندلی رئیس شبکه بهداشت میانه تا میهمانان کشوری، به اندازه تمام صندلی‌های سالن!!

حتی مسئول حراست شبکه بهداشت نزدیکتر و امین‌تر به میهمانان!

آیا این فاصله و گوشه‌گیری، نشانه فروتنی رئیس شبکه بهداشت است و عواید آن برای شهرستان بیشتر؟

دیدگاه ها