بلاخره بعد از کش و قوس های فراوان

بهنام صفایی از حراست شهرداری خداحافظی کرد

شناسهٔ خبر: 43295 -
اخبار میانه
انتظار می رود با توجه به انگیزه بالایی که دارند فعالیت های خدمات شهری را ساماندهی و امورات مربوطه را به نحو احسن مدیریت نمایند. 

بلاخره بعد از کش و قوس های فراوان بهنام صفایی از حراست شهرداری خداحافظی کرد.

صفایی منشاء اختلاف بین بیشتر اعضای شوراهای اسلامی دور قبل و فعلی بود که عوض کردنش هزینه های زیادی را به شهر تحمیل کرد. ولی پافشاری شورای فعلی باعث شد تا صفایی مسئولیت حراست شهرداری را به همکارش تحویل دهد و ظاهراً برای حفظ شان و قدردانی از زحماتش قرار شده فعلا در معاونت خدمات شهری به امور تنطیفی شهر مشغول باشد. 

انتظار می رود با توجه به انگیزه بالایی که دارند فعالیت های خدمات شهری را ساماندهی و امورات مربوطه را به نحو احسن مدیریت نمایند. 

دیدگاه ها