اطلاعیه موسسه خانه فرشتگان میانه در مورد سوء استفاده از نام این موسسه

شناسهٔ خبر: 40557 -
اخبار میانه
طبق اطلاع موثق تعدادی از افراد فرصت طلب با مراجعه به درب منازل و هم چنین در مراسمات خود را نماینده موسسه خانه فرشتگان میانه معرفی و درخواست کمک می نمایند که هیچ ارتباطی با این موسسه ندارند.

طبق اطلاع موثق تعدادی از افراد فرصت طلب با مراجعه به درب منازل و هم چنین در مراسمات خود را نماینده موسسه خانه فرشتگان میانه معرفی و درخواست کمک می نمایند که هیچ ارتباطی با این موسسه ندارند.

بدینوسیله هیئت مدیره موسسه خانه فرشتگان میانه ضمن قدردانی از کمک های بی دریغ نقدی و غیرنقدی همشهریان بزرگوار، اعلام می دارد که کمک ها و مساعدت های مردمی فقط از سه طریق زیر انجام می شود. 

1– واریزی به شماره حساب 111111بانک سپه شعبه میانه

2- از طریق خودپردازها به شماره کارت 5892101237103954 

3- از دفتر خانه فرشتگان به آدرس خیابان سر آسیاب روبروی کوچه احسانی

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها