همزمان با اعلام عزای عمومی در شهر

نصب پرچم های سیاه در میدان دهقان فداکار میانه

شناسهٔ خبر: 40466 -
اخبار میانه
همزمان با اعلام عزای عمومی در شهر میدان دهقان فداکار میانه سیاهپوش شد.

همزمان با اعلام عزای عمومی در شهر میدان دهقان فداکار میانه توسط روابط عمومی و واحد زیباسازی شهرداری میانه سیاهپوش شد.

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها