آفتاب آمد دلیل آفتاب

قافلان مدعی قانون مداری است و کابوس قانون گریزان

شناسهٔ خبر: 40459 -
اخبار میانه
دایر كردن دفتر وكالت و مطب و‌ دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.”‌

چند روزیست که روزی خوران روزنامه ای که زیر سایه کم توجهی برخی ادارات مسئول شهرستان قد علم کرده و با نفرت پراکنی در پی کسب موقعیت برای خود هستند با دست آویز قرار دادن کاربری محل دفتر هفته نامه قافلان هیاهو به راه انداخته اند که "آی هوار بیائید که قافلان حقوق مردم را تضییع کرده و پارکینک را تبدیل به تجاری کرده است" 

در این راستا به جهت تنویر افکار عمومی مطالبی را به عرض دوستان می رسانم. 

 1. یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر شده که نیازی به بازگو کردن و تفسیر آن نیست ولی جهت اطلاع این دوستان و مسئولین برخی ادارات و سازمانها که گاهاً نه حوصله مطالعه قوانین دارند و نه تمایلی برای آن، این رای دیوان عدالت اداری را عیناً می آورم؛ «‌سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر كردن محل كسب و پیشه و ‌تجارت در محل غیر تجاری توسط مالك یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته “.... دایر كردن دفتر وكالت و مطب و‌ دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.”‌

مفید ‌اختصاص حكم اشاره شده اخیر مقنن به مالك و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذكور است». مقصود این رای این است كه در اینجا فقط و تنها فقط وقتی مالك، خودش از ملك برای این كارها استفاده می‌كند، می‌تواند از این استثنای قانونی بهره‌مند شود.

2. با این تفاسیر حالا غرض و بیماری امثال خبرنگار قلابی که با هدایت برخی افراد معلوم الحال، محلی را که بعد از 12 سال فعالیت رسانه ای و اجاره نشینی به عنوان دفتر قافلان در نظر گرفته شده است، بیش از پیش نیت پلید این افراد روشن و مشخص می شود. 

3. با در نظر گرفتن این رای مردم عزیز میانه بهتر در مورد مظلومیت قافلان و همچنین در مورد ملیجکانی که مثل ... از روزی دیگران ارتزاق می کنند قضاوت خواهند کرد.

4.  گذشته از این، همانطوری که قبلاً هم اعلام شده در خصوص موضوع پارکینگ بودن محل دفتر نشریه،(هرچند با وجود قانون فوق الاشاره که دیگر نیازی به تغییر کاربری وجود ندارد) اما کاربری آن قسمت از برج اتحاد که مورد استفاده به این منظور قرار گرفته "کاربری عمومی" می باشد که در صورت درخواست از شهرداری قابل تبدیل به کاربری تجاری یا اداری است.

اینکه چرا تاکنون قافلان این درخواست را پیگیری نکرده است به علت گرهی است که در کار تعاونی سازنده مجتمع مسکونی اتحاد افتاده و کل پروژه متوقف شده است و قافلان در اولین فرصتی که بستر قانونی برای انجام این کار فراهم شود اقدام خواهد کرد. 

از دوستان رسانه نما هم که دغدغه دفاع از حقوق مردم را دارند دعوت می شود جهت انعکاس مشکلات این مجتمع که سالهاست بی در و پیکر به حال خود رها شده و ساکنان آن در عذاب هستند، به این مجتمع تشریف بیارورند تا یک فنجان چای در خدمتشان باشیم. البته در دفتر نشریه 

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها