شماره 188 قافلان را از روزنامه فروشی ها بخواهید

شناسهٔ خبر: 40425 -
اخبار میانه
شماره 188 قافلان را از روزنامه فروشی ها بخواهید

دیدگاه ها

بیرامی
۹۶/۷/۱۶ ۰۹:۲۸

سلام
جناب نماینده شما خود را وزنه قلمداد میکنید ؟!حال وزنه شهر میانه ویا وزنه نمایندگی مجلس ؟!.
چه چیزی را با این وزنه خواهید کشید ؟!
رویا های بر باد رفته مردم شهر؟.!
ویا ارزوی دوباره نمایندگی ؟!
در کفه دیگر ترازو چه چیزی میگذارید ؟!
قول ها ووعده وعیدها ؟! ویا لاپوشی اقدامات انجام نشده ؟.!ویا ماس مالی کم کاری ها ؟!‌ ویا شانه خالی کردن از مسولیت ها ؟!‌ و......
نه نماینده عزیز ما وزنه ای میخواهیم که با صداقت وزن کنیم ما وزنه ای میخواهیم که با کار های انجام شده برای میانه وزن کنیم ما وزنه ای میخواهیم که مشکلاتمان را با ان وزن کنیم ما وزنه ای میخواهیم که با ان فقر .،‌بیکاری ،‌نبود امکانات پزشکی ،‌نبود رفاه ،‌نبود اب سالم ،‌و....وزن کنبم
ودر اخر ما وزنه میخواهیم با ان کار کرد نمایندگان ،‌شورای شهر ،‌فرمانداری ،‌شهر داری را وزن کنیم
واقعا اگر وزن میگردیم ودر کفه دیگر دلسوزی ومسولیت پذیری .،‌وشبانه فی سبیل الله کار کردن را میگذاشتم وزنتان چقدر بود ؟؟!!

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها