وضعیت تعطیلی مدارس شهرستان میانه در روز یکشنبه

شناسهٔ خبر: 19942 -
اخبار میانه
 مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق  شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره  دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

 به گزارش قافلان سسی: بدنبال بارش برف، برودت هوا و یخبندان

درمیانه و آچاچی:

 مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و متوسطه دوره ی اول مناطق  شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.مدارس مقطع متوسطه دوره  دوم با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

*در بخش ترکمانچای: 

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

*در بخش کاغذکنان :

 کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی وکلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد.

در بخش کندوان: 

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی و کلیه مقاطع مدارس استثنائی تعطیل اعلام می گردد. 

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها