طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان

روستای کسلان یکی از روستاهای زیبای بخش کندوان شهرستان میانه است که طبیعتی کم نظیر و مردمانی خونگرم دارد. روستای کسلان جزو خوش آب و هواترین مناطق شهرستان است و جمعیت این روستا به دلیل نقل و مکان تعدادی از خانوارها بین روستا و شهرها، در فصول تابستان و زمستان متفاوت است ولی براساس سرشماری سال 1395، این روستا دارای حدود 70 خانوار بوده و جمعیت آن نیز حدود 180 نفر بوده‌است. طبیعت این منطقه در فصل پائیز جلوه های ویژه ای دارد که باید آنجا را به چشم دید. عکس: قادر حسن زاده

طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان
طبیعت زیبا و حال و هوای پائیزی روستای کسلان