اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری

اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه به همت کانون بسیج هنرمندان شهرستان میانه طی روزهای 15 و 16 اسفندماه 1396 در سالن هلال احمر میانه برگزار شد.

اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری
اولین جشنواره مونولوگ و استندآپ کمدی افلاکیان میانه/ عکس: حسام نصیری