در باب شب چله

شناسهٔ خبر: 19396 -
یادداشت
چله یک کلمه ترکی به معنی کشیده شدن نهایی زه کمان و کنایه از کشیده شدن تاریکی این شب است. طبق باور های قدیمی در آذربایجان در این شب

در باب شب چله

چله یک کلمه ترکی به معنی کشیده شدن نهایی زه کمان و کنایه از کشیده شدن تاریکی این شب است.   طبق باور های قدیمی در آذربایجان در این شب در قات(گاه)سوم آفرینش که نماد آن پاییز است بوغای(گاو)سیاه نماد تاریکی و بوغای سفید نماد روشنایی در زیر صخره ها با هم می جنگند و در نهایت با پیروزی بوغای سفید،خورشید نجات می یابد .این باورها که بصورت مستتر در داستانهای ده ده قورقود و زبان یاشیق ها(عاشیق ها)تا به امروز زنده مانده و با خوردن هندوانه که نمادی از چله تابستان گرامی داشته می شود به نوعی گرامی داشت نیکی و ثواب در برابر گناه،روشنایی و نور در برابر تاریکی و اهریمن  ، امید بر نا امیدی است .                                                        نوشته شده توسط: استاد رحیم بقال اصغری

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها