هر کس به ساز دل خود قلمی می زند.

شناسهٔ خبر: 16766 -
کارتون

فرقی نمی کند باشی یا نباشی...سکوت کنی یا حرفی بزنی!! اینجا عده ای برای ساز دل خود قلمی خواهند زد. 

  https://telegram.me/kartoonsmiyaneh

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها