مدیران غیربومی رفتنی‌اند

نمونه‌ی بارزتر این وعده‌ها سامان‌دهی اوضاع وخیم شبکه بهداشت و درمان، اوضاع آموزشی و وضعیت راه‌های شهرستان بود که بعد از انتخابات با چرخش 180درجه‌ای موجب بهت و تعجب کادر اداری و درمانی شبکه بهداشت و ادارات مربوطه شهرستان شد و نمونه دیگرش نیز بیان این نکته از سوی نمایندگان است که "اوضاع دانشگاه‌ها، باتلاقی است که به آن ورود نمی‌کنیم".

سرمقاله‌ روزنامه مردم‌سالاری

چند ملاحظه پیرامون بودجه صداوسیما و عملکرد آن

همین سال گذشته بود که عبدالعلی علی‌عسگری رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از نسبت کم بودجه این دستگاه در مقایسه با کانال فارسی‌زبان BBC انتقاد کرد. به گفته او «تولیدات کنونی صداوسیما با قرض و بدهی ساخته می‌شوند». سهم صداوسیما از لایحه بودجه سال 1397 کل کشور اما، بالغ بر 1500میلیارد تومان است. سازمانی عریض و طویل با نزدیک بر 150 کانال داخلی و خارجی.

سوالات شورا از شهردار میانه رسید

آن‌چه در زیر می‌آید متن کامل این سوالات است. سوالاتی که با مطرح‌شدن موضوع فروش آسفالت مصرفی پیمانکار از کارخانه‌ی آسفالت شهرداری و حواشی آن جدیت و اهمیت ویژه و مضاعفی یافته است؛

امضای همه 7 عضو شورا پای سوال از شهردار؛

عسگر نصیری در آستانه استیضاح

سوالاتی که با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو بوده ولی این‌بار با مطرح شدن موضوع فروش آسفالت مصرفی پیمانکار از کارخانه‌ی آسفالت شهرداری و حواشی آن جدیت و اهمیت ویژه و مضاعفی یافته است.

دو مجرای توسعه و ارمغان اکونومیست

یافته‌های مجله اکونومیست پیرامون قابل‌زندگی‌ترین شهرهای جهان در نظرسنجی سال 2017، تهران را به‌عنوان شهری که بیش‌ترین ترقی را در پنج سال گذشته داشته‌است نشان داده است. آرام ولی مصمم.

۱
در شورای شهر و شهرداری چه می‌گذرد؟

داغ‌ترین‌ها از شورا و شهرداری میانه

کاش نصیری شهردار مصالح شهر را به منافع خود و 15سال دیگر در سیستم‌ماندنش ترجیح دهد!