حلقه وصل باشیم

شناسهٔ خبر: 45689 -
اخبار میانه

هموطنان و همشهریان عزیز نیکوکار

قصد داریم تعدادی  نوعروس را تا خانه بخت همراهی کنیم. امسال گامی بزرگ تر برداشته ایم و با تشکیل حلقه وصل و همراهی شما عزیزان تصمیم داریم 100جهیزیه برای 100 نوعروس نیازمند که از داشتن نعمت پدر محروم هستند و یا به دلیل مشکلات شدید مالی قادر به تأمین جهیزیه نیستند، تهیه نماییم. موفقیت در این طرح خدا پسندانه در گرو همراهی شما نیکوکاران می باشد. شما عزیزان می توانید به هر میزان دلخواه در تأمین هزینه های این 100 جهیزیه مشارکت نمایید. و من ا...التوفیق

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون