گرامیداشت روز جهانی کودک و آغاز طرح ملی تغذیه در روستامهدها

شناسهٔ خبر: 45270 -
اخبار میانه
سه شنبه 16 مهرماه 98 مصادف با "روز جهانی کودک​"؛ با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه، رییس اداره بهزیستی، رییس شبکه بهداشت و درمان، فرماندهی انتظامی پاسگاه راه آهن، و کارشناسان حوزه اموراجتماعی بهزیستی؛ در روستامهد شکوفه لر، این روز را گرامی داشتند.

سه شنبه 16 مهرماه 98 مصادف با "روز جهانی کودک"؛ با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میانه، رییس اداره بهزیستی، رییس شبکه بهداشت و درمان، فرماندهی انتظامی پاسگاه راه آهن، و کارشناسان حوزه اموراجتماعی بهزیستی؛ در روستامهد شکوفه لر، این روز را گرامی داشتند.

همزمان با سراسر کشور؛  " طرح ملی تغذیه روستامهد " در مهد شکوفه لر تحت نظارت اداره بهزیستی میانه به عنوان پایلوت آغاز گردید. محمدرضا جروقی رییس اداره بهزیستی شهرستان میانه گفت: این طرح با هدف رسیدگی به وضعیت تغذیه کودکان روستامهدها توسط سازمان بهزیستی اجرا می گردد؛ که شامل 90 روز بوده و 526 کودک از 12 روستامهد در 9 روستا و حاشیه های شهر، از این طرح بهره مند خواهند شد.

 

دیدگاه هاگزارشات تصویری

کارتون