ارزیابی ایمنی مهدهای کودک بهزیستی میانه

شناسهٔ خبر: 44642 -
اخبار میانه

به منظور نظارت و کنترل بر ایمنی و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی همچون گازگرفتگی، آتش سوزی بالاخص با آغاز فصل زمستان؛ کلیه مهدهای کودک در شهرستان میانه توسط کارشناسان حوزه امورکودکان و نوجوانان بهزیستی با همکاری کارشناسان اداره گاز این شهرستان، همچون سال های قبل، تحت ارزیابی قرار گرفتند که این روند تا چند روز آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

«روابط عمومی اداره بهزیستی میانه»

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها