برگزاری جلسه در خصوص اهمیت و ضرورت مشاوره ژنتیک و غربالگری آن در پیشگیری از آسیب ها.

برگزاری جلسه در خصوص اهمیت و ضرورت مشاوره ژنتیک و غربالگری آن در پیشگیری از آسیب ها.

شناسهٔ خبر: 40440 -
اخبار میانه

صبح روز یکشنبه مورخ 96/08/14 جلسه ای با حضور ریاست اداره بهزیستی شهرستان ویژه میانه و کارشناسان حوزه های تخصصی پیشگیری، توانبخشی، اموراجتماعی، مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی، در خصوص اهمیت و ضرورت مشاوره ژنتیک و غربالگری آن در پیشگیری از آسیب ها، در دفتر ریاست این اداره برگزار گردید.

در این جلسه، محمدرضا جروقی رئیس اداره بهزیستی شهرستان در خصوص اهمیت معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیکی گفت: سالانه حدود 30 هزار معلول به خاطر اختلالات ژنتیکی، به شمار پرونده های بهزیستی افزوده می شود و اهمیت این موضوع به اندازه ای است که کارشناسان را مجاب می کند که در سریعترین زمان ممکن نسبت به ارائۀ خدمات اقدام نمایند و مقتاضیان را جهت بهره مندی از خدمات مشاوره ژنتیک، به مراکز مربوط به این زمینه، معرفی نمایند.

رئیس اداره بهزیستی میانه در ادامه این نشست گفت: بر اساس ماده 75 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10 و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 95/11/14؛ کلیۀ متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختلالات ژن شناسی(ژنتیکی)، به دفاتر ازدواج ارائه نمایند و موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاورۀ مورد تایید سازمان بهزیستی ارجاع؛ و چنانچه نیاز به آزمایشات ژن شناسی(ژنتیکی) باشد، در چهارچوب احکام ماده 70 این قانون، به مراکز مجاز معرفی شوند.

در ادامه این جلسه، دکترسمانه  شاه محمدلو پزشک کمیسیون پزشکی و توانبخشی اداره بهزیستی میانه گفت: حدود 50 درصد اختلالات مراجعان به بهزیستی، به نوعی مرتبط با اختلالات ژنتیکی است؛ لذا بیشترین تمرکز بایستی بر پیشگیری از بروز این اختلالات مد نظر باشد و ارائۀ خدمات مشاوره ژنتیکی در بین کارشناسان مربوطه زمانی حساس تر می شود که ازدواج های فامیلی در بین خانواده ها در حال شکل گیری است و یا افرادی که در سوابق خانوادگی خود دارای برادر و یا خواهر معلول هستند و یا خانواده هایی که دارای بیش از یک فرزند با معلولیت های مشابه هستند و قصد بچه دار شدن دارند مثل اختلالات شنوایی، بینایی، ذهنی و غیره. دکتر شاه محمدلو در مورد هزینه های هنگفتی که خانواده های معلولین در خصوص اختلالات فرزندانشان در جامعه متحمل می شوند گفت: هدف از ارائۀ مشاوره های مربوط به ژنتیک، پیشگیری و کاهش بروز این اختلالات در بین خانواده های دارای یک و چند معلول، و نیز دختر و پسرهایی است که تازه ازدواج نموده اند و یا در آستانه ازدواج هستند، می باشد؛ چرا که بدین صورت مشکلات عدیده خانواده ها چه از نظر روانی- عاطفی و چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، شغلی، و غیره کاهش پیدا کرده و بار اجتماعی آن نیز کمتر می شود.

در ادامه این جلسه، هر یک از کارشناسان حوزه های تخصصی پیشگیری، توانبخشی، اموراجتماعی، مشارکت های مردمی و اشتغال، به ارائه روند فعالیت، آمار، و نکته نظرات و پیشنهاداتی در زمینه پیشگیری از آسیب ها و نحوۀ ارائۀ هر چه بیشتر خدمات مطلوب به مراجعان، پرداختند.

محمدرضا جروقی رئیس اداره بهزیستی میانه، در آخر جلسه ضمن آرزوی موفقیت به کلیه کارشناسان سازمان بهزیستی؛ ضمن تاکید بر ارائۀ خدمات مطلوب در زمینه ارزیابی، تشخیص و مشاوره در سریعترین زمان ممکن؛ گفت: جلسات و ارائۀ آمار و گزارش نحوۀ عملکرد و خدمات کارشناسان حوزه ها به جامعۀ هدف، به صورت ماهانه برگزار گردد. 

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها