تورکی آذربایجانی - آذربایجان تورکجه سی (1)

شناسهٔ خبر: 3846 -
بخش ترکی

به نام خدا

زبان تورکی یکی از پر متکلم ترین زبانهای رایج درایران است. هرچند آمار رسمی و دقیقی از تورک های ایران ارائه نشده است با این حال آمارهای غیر رسمی از زندگی بیش از 30 میلیون تورک در کشورمان حکایت دارد. بنابراین باید برای حفظ و نگهداری این میراث گرانبها که از پدرانمان به ما رسیده است تلاش نماییم.

قبل از وارد شدن به مباحث آموزش زبان تورکی نکته هایی را در مورد این زبان به خوانندگان عزیز متذکر می شوم.

الفبا :

برای خواندن و نوشتن هر زبانی رسم الخط آن زبان نقشی اساسی دارد. مناسبترین الفبا برای نوشتار تورکی، الفبای لاتین می باشد. اما در کشور ما، تورکی را بیشتر با الفبای عربی می نویسند. یکی از مزیت های الفبای لاتین این است که درخواندن کلمات آن هیچ استثنایی وجود ندارد وتمام کلمات به همانگونه که تلفظ می شوند، نوشته می شوند و یا برعکس! اما این حالت برای الفبای عربی مستلزم اِعراب و حرکه گذاری بر روی تمام حروف است که امری ناممکن می نماید!

به عنوان مثال کلمه «ترک» با الفبای عربی بدون حرکه گذاری و اعراب می تواند به صورت های مختلفی خوانده شود. از جمله :

Tərk, Tork, Tərək,...

اما در الفبای لاتین تمامی صامت ها و مصوت های یک کلمه نوشته می شوند. مانند «Türk» که خواندن این نوشتار فقط یک حالت دارد.

هرچند به علت برخی از ویژگی های منحصر به فرد زبان تورکی و وضع برخی از اصلاحات, بسیاری از نواقصات نوشتار زبان تورکی با الفبای عربی کاسته شده است با این وجود باز هم نمی توان از برخی نواقصات تأثیر گذار چشم پوشی کرد. به هرحال برای یادگیری هر چه بهتر و سریعتر خواندن و نوشتن تورکی، تسلط به هر دو الفبا را ضروری می دانم.

تقسیم بندی زبان های دنیا:

زبانشناسان از یک دیدگاه زبانهای دنیار را به 4 بخش تقسیم کرده اند:

1- زبان های تک هجایی مانند چینی و تبتی

2- زبانهای تحلیلی مانند فارسی و زبانهای هند و اوروپایی

3- زبانهای قالبی مانند عربی

4- زبانهای التصاقی مانند تورکی

بنابراین زبان تورکی یک زبان التصاقی یا پسوندی می باشد. بدین معنی که در این زبان برخلاف زبانهای تحلیلی ریشه کلمات همیشه ثابت بوده و پیشوند یا میانوند نمی پذیرد. و با اضافه شدن پسوند به ریشه کلمات معانی مختلف بیان می گردد. اما در زبانهای تحلیلی ریشه کلمه ضمن پذیرش پیشوند و پسوند گاها به کلی دگرگون می شود.

به عنوان مثال در زبان انگلیسی از مصدر «to Go» (رفتن) فعل «Went» (زمان ماضی فعل رفتن) در دست است که هیچ شباهتی به همدیگر ندارند. اما در زبان تورکی، مصدر «گؤرمک» (دیدن) با ریشه «گؤر» (بین) را در نظر بگیرید. می بینیم که در تمام حالات دستوری و صرف آن در تمامی زمانها، ریشه «گؤر» ثابت بوده و تنها پسوندها به آن اضافه می شوند.

گؤردوم، گؤرموشدوم، گؤره جک و...

گؤرونتو، گؤروش، گؤره‏ن و...

با کمی یادگیری اصولی این زبان متوجه خواهیم شد که [برخلاف برخی تصورها] خواندن و نوشتن زبان تورکی بسیار آسانتر از آنیسیت که فکر می کردیم!

در مطلب بعدی با الفبای زبان تورکی آذربایجانی آشنا خواهیم شد.

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها