قهرمانی سیدهادی محفوظی در مسابقات پینگ پنگ منطقه ای مدارس ابتدائی میانه

دیروز صبح و بعد از ظهر 27 دی ماه 1395 مسابقات منطقه ای پینگ پنگ مقاطع ابتدایی با شرکت هشت تیم به صورت دوره ای و ضربدری انجام گرفت که در نهایت تیم شهید میانجی مقام اول و تیم های های شهید نیکنامی و فرهنگ مقام های دوم و سوم را بدست آوردند .

۲
از زبان محاوره ای تا زبان معیار

از زبان محاوره ای تا زبان معیار

از زبان محاوره ای تا زبان معیار