مدیر عامل شرکت طاهر شیمی در مصاحبه با قافلان:

مسئولین در فرآیند سرمایه گذاری مانع تراشی نکنند

به عنوان یک کارآفرین از مسئولین انتظار دارم که فرایند سرمایهگذاری در این شهر مظلوم را تا حد ممکن تسهیل کنند و یا حداقل در این راه مانع تراشی نکنند و به سرمایه گذارن اعلام می کنم که اقتصاد آینده و حتی حال به طور کامل به صنعت بازیافت تعلق خواهد داشت.

هدف از درک درست مفهوم فضیلت چیست؟

ما انسان‌ها بر خلاف هوش و ذکاوت و تمدنی که دارا هستیم دچار نسیانی شده‌ایم که همواره مفهوم پنهان نام انسانی خویش را یدک می‌کشیم. اما آگاهی چیزی نیست که دستخوش فراموشی شود و...