به بهانه ٢٠ام فروردين ماه سالروز قطع روابط سياسى ايران و آمريكا توسط كارتر(رئيس جمهور وقت آمريكا):

چشم انداز روابط سیاسی ایران و آمریکا چگونه خواهد بود؟!

روزِ قدس یا روزِ هتّاکی؟!

دشمنان وحدتِ ملی ، اسرائیل را شادمان کردند!

به گفته ی بسیاری از تحلیلگران ، ادامه ی روند خشونت سیاسی در داخل کشور می تواند مانع بزرگی در برابر فصای مساعدی باشد که این روزها برای سرمایه گذاری خارجی در ایران ایجاد شده است ، فضایی که به لطف عراقچی ها و ظریف ها با روزها و ماه ها مذاکره برای جلب اعتماد متقابل ایجاد شده است ؛ اما سوال اینجاست که این خشونت ها سنگ اندازی ها به معنای از بین بردن هزاران فرصت شغلی برای جوانانمان نیست؟ باید ببینیم کسانی که در کارزار انتخاباتی وعده ی ایجاد میلیون ها شغل می دادند اکنون در کدام سو ایستاده اند؟!

لزوم بازنگری به اشتغال زنان

یقیناً روزی نیست که در لابه لای صفحات نشریه ها با آگهی هایی مبنی بر نیاز به نیروی کار به ویژه برای بانوان رو به رو نشویم. اشتغال برای گروهی از زنان چنان اهمیّت دارد که برای برخی از دختران ، گرفتنِ حقِ کار در بیرون از منزل ، یکی از شروط اصلیِ ضمن عقد محسوب می شود ، امّا آیا همه ی زنانِ جامعه ی ما با میل و رضایت قلبیِ خود تن به اشتغال در بیرون از خانه داده اند یا شرایط و مشکلاتِ خاصِ زندگی ، آنها را وادار به این کار کرده است؟!