ساعت 10 صبح امروز 12 آبان انجام شد

غبارروبی مزار شهدا

نگاهی به فیلم "فروشنده" ساخته اصغر فرهادی، به بهانه نمایش در سینما فرهنگ میانه؛

فروشنده کیست؟

کلینیک الزهرا توجه می خواهد

واقعاً گردانندگان کلینیک الزهرا (و البته سایر مراکز درمانی و مطب ها) کلاس کاری و اعتبار خودشان چنین ایجاب می کند که اینقدر بی نظم و بی برنامه باشند؟

مدرسه ها جوانه زدند

جشن جوانه ها برای دانش آموزان هفتم امسال در عموم مدارس صبح روز چهارشنبه 31 شهریور برگزار شد.

مزایده یک عدد کارت پارک اُکازیون!

هیچ مسئولی عین خیالش نیست که برخی شهروندان با سعه صدر و احساس وظیفه شهروندی و جهت همکاری با مسئولین شهر، برای این کارت ها و شارژ آنها پول داده اند

قدردانی از فعالیت اقتصادی دانش آموزان

کار کردن و کمک به اقتصاد خانواده بسیار ارزشمند و تحسین برانگیز و افتخارآمیز می باشد.

تهدید مردم بخاطر چند مشت ریال!!

 جناب آقای فرماندار بعنوان یک شهروند از جنابعالی انتظار داریم واکنش یا اقدام یا حداقل پاسختان را در مواجهه با چنین مسائلی شاهد باشیم.

مدال برنز کشوری دانش آموز کاراته کای میانه ای

این مسابقات توسط انجمن گوجوکای کاراته ایران زیر نظر فدراسیون کاراته برگزار گردید. می باشد.