یک طرح خوب برای دانش آموزان؛

یک روز با هنرستان

سوگنامه ای برای بی اخلاقی در فضای مجازی؛

وَندالیسم مجازی

برای فرهنگ شهرمان، با ما همراه باشید:

کمپین چهارشنبه سوری بی خطر

جهت همدردی با آتش نشانان فداکار حادثه پلاسکو؛

نمایشگاه نقاشی دانش آموزان مدرسه شهدای فرهنگی

۱
کنکاشی در باب دنیای هالیوود و زندگی ما؛

هالیوود درون

یک تحول جدید آموزشی؛

یادگیری معکوس

۳
سوگنامه ای برای دکتر فرامرزی

آمدم، دیدم، رفتم