کمی برف و خیلی سرما؛

زَمهَریر یلدا برای میانه

شناسهٔ خبر: 18698 -
اخبار میانه

بر اساس  پیش بینی صفحه هواشناسی سایت یاهو روز سی ام آذر و شب یلدا میانه ای ها سرمای فوق العاده ای را تجربه خواهند کرد. روز سی آذر هوای میانه منفی 10 و شب یلدا به منفی 16 خواهد بود و این یعنی یک شب یلدای سرد سرد و به بیانی ادبیاتی تر: زَمهَریر(دمای شب روز دوشنبه 22 آذر در میانه منفی 3 بود). هرچند خبری از برف یلدایی نخواهد بود اما پنجشنبه 25 آذر احتمال رویت برف برای میانه ای ها %60 است و اولین فرصت برف بازی و ساخت آدم برفی فراهم خواهد شد./

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها