زنگ پژوهش؛

نوای تحقیق در مدارس میانه پیچید

شناسهٔ خبر: 18045 -
اخبار میانه

        با فرارسیدن زنگ پژوهش، زنگ پژوهش در مدارس میانه و بعنوان نمادین در مدرسه پسرانه شهدای فرهنگی نواخته شد. در این مراسم، آقای دکتر فرامرزی مدیر جدی آموزش و پرورش میانه به همراه مسئولین اداری حضور یافته و زنگ پژوهش به پیشنهاد آقای فرامرزی یکی از دانش آموزان، امین آقانیا، که دارای ثبت اختراع می باشد، زنگ پژوهش را زد.  در این مراسم معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش میانه صحبت هایی درخصوص اهمیت و جایگاه تحقیق و پژوهش ایراد نمود. همچنین مدیر مدرسه، ضمن خیرمقدم دانش آموزان را به تحقیق و پژوهش و علم اندوزی خوانده و برگزاری چنین مراسمی را در تعمیق و جامعیت پژوهش مهم بیان نمودند. مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای به دانش آموز آقانیا و نیز دو نفر از دبیران مدرسه که تألیف داشتند، آقای اکبر عراقی و آقای حمید شاهمحمدی، و نیز ومعاون فناوری مدرسه پایان یافت./

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها