کمک رسانه به دیده شدن و حل مشکل

کلینیک الزّهرا زنده می شود

شناسهٔ خبر: 16426 -
اخبار میانه
مقرر شده تا بصورت جدی و سریع، مشکلات کلینیک الزهرا بخصوص محل اصلی آن و نیز وضعیت رفاهی آن رفع گردد.

در پی نگارش و درج مطلب و عکسهایی از وضعیت نامناسب کلینیک الزهرا در سایت های میانه، توجه و نگاه مسئولین شهر به این موضوع جلب شده و ابتدا امام جمعه محبوب میانه و سپس فرماندار ویژه میانه با درک مشکل و توجه شایسته به این مشکل، خواستار و پیگیر رسیدگی سریع و مطلوب به آن شدند. باخبر شدیم این هفته مقرر گردید با فکّ پلمپ موقت کلینیک، بصورت جدی مشکلات موجود بخصوص عملیات ساختمانی  محل اصلی کلینیک و نیز ارتقای وضعیت رفاهی محل فعلی اقدام مقتضی انجام گیرد.
 از سوی مسئولین مربوطه، مقرر شده تا بصورت جدی و سریع، مشکلات کلینیک الزهرا بخصوص محل اصلی آن و نیز وضعیت رفاهی آن رفع گردد. لذا لازم است ابتدا از امام جمعه محبوب و فرماندار محترم که در این قضیه ورود نموده و مسئولین مربوطه را به تحرّک واداشتند، تشکر نماییم. همچنین خرسندیم از اینکه نگارش یک مشکل موجب توجه بزرگان شهر و در نتیجه توجه به رفع آن گردید؛ این قدرت رسانه و البته وظیفه و رسالت یک رسانه است. باشد که رسانه های میانه بیش از پیش به اطلاع رسانی سازنده و توجه انگیزی مثبت بپردازند و مسئولین نیز ارزش، نفوذ و قدرت رسانه را باور کنند.

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها