ملاک و معیار برای انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و نمایندگان شورا در کمسیون های شهرداری چه می باشد؟!

شناسهٔ خبر: 8737 -
اخبار میانه
متاسفانه در دوره قبل این مشکل به وضوح و آشکارا دیده شد، که بخاطر کم کاری در انجام وظایف هیئت رئیسه و عدم آگاهی کافی از قوانین شورا و شهرداری باعث ایجاد مشکلات زیاد برای شهروندان شده و می باشند.

چهارمین انتخابات هیئت رئیسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر میانه با وجود حدس و حدیث های زیاد برگزار شد.

اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان شورا در کمسیون های شهرداری با همان ترکیب قبلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترکیب اصلی همان ترکیب سال قبل می باشد که تنها فقط افراد بر روی صندلیها جابجا شدند.

با وجود انتظاراتی که شهروندان از اعضای شورای شهر این دوره با حضور افرادی که تجربه و سابقه مدیریت دولتی را داشته و دارند اعضای شورا نتوانستند این انتظارات را برآورده کنند و باعث پیشرفت و حل مشکلات شهری باشند.

باعث بوجود آمدن این مشکلات بیشتر خود ما می باشیم که گاهی با چشمان بسته نامستعد را به جای مستعد بر          می گزینیم، متاسفانه در زمان انتخابات به جای تبیین این جایگاه مهم و پرداختن به اولویت ها و نیازهای یک شهر ،بررسی شاخص های یک انتخاب خوب و ویژگی های انتخاب شوندگان را با نگاه های گذرا و سطحی در کوچه و بازار و در محافل، به جای پرداختن به ظواهر موضوع ملاک و معیار داشته باشیم و از حقوق قانونی خود در موقع انتخاب به درستی استفاده و با ورود آگاهانه به مسئله شورای شهر و با انتخاب ترکیب مناسب اعضاء افرادی را که توانایی خدمت به شهر خود را دارند انتخاب تا با هماهنگی بین خود یک هیئت رئیسه باقدرت ،توانمند و آشنا به مدیریت انتخاب نمایندو باعث پیشرفت و حل مشکلات شهر باشند نه برای اداره شهر، مشکل ساز شوند.

اعضای شورای شهر باید بدانند ازمیان صدهها و ده ها هزار نفر شهروند تعدادچند نفر را انتخاب کرده ایم تا شهرمان را از طرف ما اداره کنند.

شورای شهر محل آزمون و خطا نبوده و جایی برای اشتغال نیست.

شورای شهر محلی برای فعالیت ها و بنگاهداری اقتصادی اشخاص نیست.

شورای شهر محلی برای کار آموزی و هزینه کردن ازجیب ملت نیست.

شورای شهر محلی برای کسب در آمد و تحصیل مال برای برج سازی و…نیست.

اعضای شورای شهر در انتخابات هیئت رئیسه و نمایندگان شورادرکمسیون های شهرداری باید افرادی را انتخاب کنند که توانائی و تجربه کافی برای اداره این امور را داشته باشند.

یکی از وظایف مهم شورای شهر حضور نمایندگان شورا در کمسیون های ماده 100 ماده77و تبصره 20 ماده 55 که ازحساس ترین و مهمترین کمسیون های شهرداری می باشند،باید با حضور خوداز حق حقوق شهروندان دفاع نمایند.

باید افرادی برای این سمت ها انتخاب شوند که تجربه و آشنائی کامل به قوانین شهرداری و سابقه مدیریتی قابل قبول در زمان مدیریت و حضور خود در شورا داشته باشند.

متاسفانه در دوره قبل این مشکل به وضوح و آشکارا دیده شد، که بخاطر کم کاری در انجام وظایف هیئت رئیسه و عدم آگاهی کافی از قوانین شورا و شهرداری باعث ایجاد مشکلات زیاد برای شهروندان شده و می باشند.

اگر در نهاد مردمی بنام شورای اسلامی شهر که اعضای آن توسط رای مستقیم مردم انتخاب شده اند،  بخواهند برای ببهبود بخشیدن به راندمان کار و انجام وظایف قانونی خودبایددر انتخاب هیئت رئیسه و نمایندگان شورا در کمسیون های مهم شهرداری افرادی را انتخاب نمایند که بیش از 80 درصد آرای اعضای شورا را داشته نه اینکه حدودا 60درصد کل اراء را تا با اتحاد و هم دلی باعث انجام درست وظایف قانونی خود و تصمیمات دیگر باشند چون در غیر اینصورت نتیجه همین می شود که الان چندین سال است شاهد آن در این شهر هستیم.

با این بررسی ها پی به اختلافات نظر در شورا پی می بریم که چرا قوانین در این شهر بدرستی اجرا ومشکلات حل نمی شود.

 چرا دوباره کسانی انتخاب شده اند که در سال گذشته نتوانسته اند بدرستی به وظایف قانونی خود عمل نمایند؟!

ملاک و معیار برای انتخاب دوباره این عزیزان چه می باشد؟!

آیا ریاست سال قبل به وظیفه قانونی خود که نظارت بر اجرای مصوبات شورا می باشد توانسته استبه وظیفه خود عمل نماید؟!

آیا منشی سال قبل به وظیفه قانونی خود که تنظیم متن مذاكرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداری آنها در محل شورامی باشد توانسته است به وظیفه خود عمل نماید؟!

انتخابات سال سوم دوره چهارم شورا

اقبال محمدحسینی با 4 رای احد یوسفی با 5 رای بعنوان رئیس شورا

اسلام صدری با 4 رای  افضل حسینخانی با 5 رای بعنوان نایب رئیس شورا

 4 رای ممتنع حیدر رجبی با 5 رای  بعنوان منشی شورا

مجید معیاد با 6 رای 3 رای ممتنع بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.

کاندیدهای کمسیون بدوی ماده 100 جعفر شاهمحمدی و اسلام صدری که جعفر شاهمحدی با 5 رای نماینده شورا در کمسیون ماده 100

کاندیدهای کمسیون تجدید نظر ماده 100 حیدر رجبی و اقبال محمد حسینی که حیدر رجبی با 5 رای نماینده شورا در کمسیون تجدید نظر

تنها کاندید ماده 77 افضل حسینخانی با 5 رای نماینده شورا در کمسیون ماده 77

تنها نماینده کمسیون تبصره 20 ماده 55 مجید معیاد با 6 رای نماینده شورا در کمسیون تبصره 20 ماده 55 انتخاب شدند

انتخابات سال چهارم دوره چهارم شورای اسلامی شهر

 بهمن نعمت زاده با 3 رای و یک رای ممتنع حیدر رجبی با 5 رای رئیس شورا

اسلام صدری با 4 رای احد یوسفی با 5 رای نایب رئیس شورا

تنها کاندید جعفر شاهمحمدی با 8 رای و یک رای ممتنع منشی شورا

تنها کاندید خزانه دار شورا مجید معیاد با 8 رای و یک رای ممتنع

کمسیون بدوی ماده 100 اقبال محمد حسینی 4 رای افضل حسینخانی 5 رای نماینده شورا

کمسیون تجدید نظر ماده 100 اسلام صدری 4رای جعفر شاه محمدی5 رای نماینده شورا

کمسیون ماده 77 اقبال محمد حسینی 4رای احد یوسفی 5 رای نماینده شورا

کمسیون تبصره 20 ماد 55 احد یوسفی 5 رای نماینده شورا

 بجای اینکه مردم تبریک بگویند روابط عمومی شهرداری تبریک گفته است

 

دیدگاه ها

کاربر میهمان
۹۵/۶/۱۳ ۰۰:۰۳

خدارو شکر فامیل شما میعاد رییس نشد یا حتی نایب رییس

کاربر میهمان
۹۵/۶/۱۲ ۱۳:۰۱

جناب رشیدی عزیز اول از مطالب صادقانه شما هم دراین سایت وهم درصدای میانه تقدیر میشود چون شما دلسوزانه مشکلات شهری رابیان میکنیدو در این مطلب حاضرهم دست چین شده مطالب را بیان نموده ایدنمیدانم بر ماچه شده است همه چیز را مردم دررابطه بامدیریت شهری با تفسیر عالی میدانند و تحلیل میکنند ولی چرا پیگیر نیستیم و خواسته هایمان رابه گوش مسئولین شهرمانند امام جمعه محبوبمان ،فرماندار محترم ؛رئیس شوراو...نمیرسانیم وقتی درروز50 نفردر رابطه بایک مشکل شهری به هر کدام از عزیزان منعکس کنند حتما مسئولین ترتیب اثر میدهند. عیب مااین است که میگوئیم ول کن به من چه و نتیجه اش میشود ..... وقتی خواسته های حق و قانونی مردم فراتر از توان مدیری باشد مدیر خودش کنار میکشد و مسئولیت را به مدیر تواناتر از خودش میدهد. در رابطه با شهردار هم ما می آییم و می گوئیم فلانی برنامه هایت را بیا و بده و از آن دفاع کن این جور شهردار انتخاب کردن جواب نداده و نمیدهد. باید اعضای شورا آنقدر قوی و کارشناس باشند که برنامه بدهند و بگویند اگر میتوانی فلانی در این مدت بیا و این برنامه را برای شهر اجراکن واگر نتوانستی استیضاح و اخراج میشوی چون هرکس توان خودش را میداند هر کسی که میتواند به صحنه می آید.

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها